Termeni & Conditii de Confidentialitate

Adresa site-ului este: https://storyspelling.ro.

Utilizatorii www.storyspelling.ro sunt rugați să citească cu atenție
termenii și condițiile de utilizare ce guvernează desfășurarea
tuturor operațiunilor și a raporturilor dintre părți, fiind considerate
prevederi minimale aplicabile ce se adauă prevederilor legislației în
vigoare. Termenii și condițiile pot fi modificate oricând prin
actualizarea acestui document, aceste modifcări devenind
obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii. Prin
accesarea www.storyspelling.ro utilizatorii sunt de acord să
respecte temenii și condițiile prezentate în continuare precum și
legislația în vigoare.

 

Termeni și condiții de utilizare

 

Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului www.storyspelling.ro, incluzând aici
texte, imagini, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date,
este proprietatea www.storyspelling.ro și este protejat conform
Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate
intelectuală și industrială.
Folosirea, fără acordul scris al www.storyspelling.ro a oricăror
elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în
vigoare.
Nici una dintre informațiile prezente pe site nu poate fi copiată,
reprodusă fără acordul scris al www.storyspelling.ro

 

Notificări în format electronic

Prin folosirea site-ului www.storyspelling.ro pentru: primirea de
notificări în format electronic (newsletter), comentarii pe blog,
Clientul își dă acceptul implicit pentru primirea notificărilor în
format electronic de la www.storyspelling.ro incluzând în această
categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site. Pentru a
respecta libertatea de decizie a utilizatorului, acesta își poate
manifesta în scris, prin e-mail, dorința de a nu mai primi notificări
în format electronic din partea www.storyspelling.ro.

 

Responsabilități privind programele de consultanță

www.storyspelling.ro nu este responsabil pentru orice probleme
apărute prin folosirea în alt scop sau incomplet/insuficient a programelor
de consultanță cumpărate prin intermediul acestui site.
www.storyspelling.ro nu își asumă responsabilitatea pentru
nerespectarea planurilor de consultanță în modul în care ele sunt
prezentate utilizatorului.

 

Politica de confidentialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și
protecția vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice www.storyspelling.ro are obligația de a administra în
condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele
personale furnizate de către Utilizator.
www.storyspelling.ro utilizează metode și tehnologii de securitate
avansate, pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și
procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele
și informatiile personale trimise către website, prin e-mail sau prin
intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidențiale și
nu fac obiectul vânzării către terți.
www.storyspelling.ro colectează date cu caracter personal și date
cu caracter special (CNP), numai cu acordul voluntar al
Utilizatorului în următoarele scopuri:
validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
pentru a asigura accesul acestuia la PRODUS;
trimiterea de newslettere și/sau informări periodice, prin folosirea
poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
contactarea acestuia, la cererea sa;
contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
scopuri statistice;
răspunsul la comentariile de pe blog.

Prin acceptarea acestor condiții fiecare Utilizator și-a exprimat
consimțământul ca www.storyspelling.ro să colecteze și
să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în conditiile și cu
respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Oricare Client are dreptul de a obtine de la www.storyspelling.ro,
printr-o cerere scrisa, semnată și datată, în mod gratuit:

a) confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta

b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor
a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor
incomplete sau inexacte;

c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror
prelucrare nu este conforma legii.
În virtutea înregistrării voluntare pe site-
ul www.storyspelling.ro sau a comandării
produselor www.storyspelling.ro Clientul își dă consimţământul
pentru procesarea datelor cu caracter personal de
către www.storyspelling.ro în propriul sistem informatic, atât
manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în
conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protectia
și prelucrarea datelor personale.
Dacă Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale
personale de către www.storyspelling.ro, acesta are dreptul de a
nu utiliza website-ul şi de a nu oferi date cu caracter personal.

În virtutea înregistrării voluntare pe site-
ul www.storyspelling.ro sau a comandării
produselor www.storyspelling.ro Clientul își dă consimţământul
pentru procesarea datelor cu caracter personal de
către www.storyspelling.ro în propriul sistem informatic, atât
manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în
conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protectia
și prelucrarea datelor personale.
Dacă Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale
personale de către www.storyspelling.ro, acesta are dreptul de a
nu utiliza website-ul şi de a nu oferi date cu caracter personal.

 

Contact

Prin utilizarea formularului de contact de
pe www.storyspelling.ro Clientul permite www.storyspelling.ro să îl
contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele
electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS).
www.storyspelling.ro, va considera că acesta consimte la primirea
notificărilor din partea sa în modalitate electronică și/sau
telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin
anunțuri pe site.

 

Litigii

Termenii și condițiile de folosire ale acestui site se supun legislației
române.

În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă,
în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea oficială a
reclamației (prin poștă sau e-mail).
În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul
precizat anterior, va fi considerată competentă instanța
judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul.

 

Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere
pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a
obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră.
Parțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și
vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor
evenimentului.
Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, evenimentul de
forță majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice
celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fară ca
vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
Forța majoră va fi probată conform legii.

 

Cookies

Cookies sunt date pe care un web site le transferă în scopul de a le
stoca. Cookies sunt standard industrial și sunt folosite de cele mai
multe site-uri, inclusiv de www.storyspelling.ro, ușurând accesul
permanent al unui utilizator la site. Această tehnologie ne permite
să adaptăm site-ul la nevoile dvs. Cookies folosite sunt pentru
analiza traficului în google anaytics. Daca nu doriți informații
colectate prin utilizarea de Cookies, există opțiunea de ștergere a
acestora prin browserele de internet.

 

Dispoziții finale

Prin completarea fișei, Clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și
termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui
contract valabil încheiat. În limita prevederilor Termeni și
Condiții, www.storyspelling.ro nu va putea fi facută responsabilă
pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauză, inclusiv
din cauza unor modificari, setări etc. care nu sunt facute de către
administratorul site-ului.

 

Bine te-am gasit!

about-me-image
„Simt” e unul dintre verbele pe care le folosesc cel mai des, iar în ceea ce mă privește, simt că misiunea mea este să presar magie peste poveștile mele și ale celor din jur.

MY LATEST INSTA

Something went wrong: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Thank you!

(Visited 469 times, 1 visits today)